Firstbeat-mittauksia varhaiskasvatuksen henkilöstölle Paraisilla

14.11.2023

Meistä jokainen voi kokea kutsumusta työlleen riippumatta siitä, mitä työ on. Se ei kuitenkaan tarkoita riisuttua oikeutta tuntea joskus väsymystä, edes kutsumusammatissa. Mielekkään työn imussa ei aina huomaa olevansa väsynyt ja raja vaaralliseen uupumukseen voi lähestyä salakavalasti. Miten voimme tutkia itseämme, tunnistaa kehomme signaaleja hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin janalla ja edistää ensin mainittua.

Varhaiskasvattajan työ on usein hektistä ja kuormittavaa. Oman jaksamisen arviointi kiireisessä työarjessa, pienten lasten ilon ympäröimänä voi sumentaa näköalaa, jossa voimavarat hiipuvat. Ympärillä on samaan aikaan paljon iloa sekä suurta vastuuta.

Paraisilla pysähdyttiin tosiasioihin; edellä mainitut asiat ovat tuttuja myös heidän varhaiskasvatuksessaan. Työnkuormitus ja työssäjaksaminen olivat puhuttaneet työyksiköissä ja tilanteeseen haluttiin löytää ratkaisuja. Syntyi ajatus, joka sittemmin sanoitettiin muotoon aktiviinen hyvinvointi ja liikunnan ilo –projekti. Projekti piti sisällään liikunnan lisäksi monia ulottuvuuksia ja projektin varmistamiseksi haettiin rahoitusta aluehallintoviraston kautta haettavasta liikunnallisen elämäntavan paikallisesta kehittämisavustuksesta.

Paraisilta oltiin hankevalmistelun aikana yhteyttä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n sparrausavun toivossa. LiikU auttoi työryhmää hankevalmistelun ideoinnissa ja kertoi mitkä toimenpiteet on koettu hyviksi aiemmin muiden kuntien hanketoiminnassa.

Keskiöön nousi etenkin työstä palautuminen, jossa työkaluksi valikoitui Firstbeat Life -hyvinvointipalvelu. Tämän mittauksen avulla yksilö saa käsityksen unesta, liikunnasta, stressin ja palautumisen tasapainosta sekä halutessaan myös kuntotasostaan. Työnantaja saa raportin työyhteisön kokonaistuloksista, jolloin voidaan ennaltaehkäisevästi tehdä erilaisia toimenpiteitä työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Opastusta liikuntavälineiden käyttöön Houtskärin päiväkodissa

Hankerahoituksen varmistuttua päästiin toimeen ja mittauksiin liittyen henkilöstölle pidettiin Teamsin välityksellä aloitusinfo. Lisäksi osallistujat saivat kirjalliset ohjeet ja mittalaitteet jaettiin heille henkilökohtaisesti. Varhaiskasvattajat saivat elää normaalia arkeaan mittalaitteen kanssa kymmenen vuorokautta, jonka jälkeen jokaisen kanssa pidettiin henkilökohtainen keskustelu tuloksista. Keskustelut pidettiin työntekijän toiveen mukaan lähitapaamisena tai etäyhteydellä. Monen osalta tapaamisessa pureuduttiin pääasiassa uneen ja palautumiseen, koska nämä olivat selkeästi heikoimpia osa-alueita.

Aktiivinen hyvinvointi ja liikunnan ilo -projektin koordinaattori ja fysioterapeutti Henna Kuusisto kohtasi myös jokaisen halukkaan henkilökohtaisesti. Näissä tapaamisissa päästiin jatkamaan siitä, mihin Firstbeat-mittausten palautekeskustelussa jäätiin. Ohjaus oli työpaikalla tapahtuvaa ja asiakaslähtöistä. Esimerkiksi jos liikunta oli jäänyt vähälle nivelrikon vuoksi, mitä henkilö voisi tehdä? Moni oli myös yllättynyt siitä, että vaikka heidän työssään ei juuri ehdi istumaan, niin kuntotaso (VO2max) saattoi silti olla hälyttävän alhainen. Usein keskustelun myötä todettiin, että vaikka varhaiskasvattajan päivät ovat välillä erittäin aktiivisia, ei sykettä nostattavaa liikuntaa arjessa juurikaan tapahdu. Osalla unen ja palautumisen kanssa oli kuitenkin niin suuria haasteita, että suositus rasittavan liikunnan lisäämisestä ei tullut kyseeseen. Näille henkilöille korostettiin palauttavien ja elvyttävien liikuntamuotojen tärkeyttä.

Seurantamittaukset järjestettiin lokakuussa ja uudet henkilökohtaiset keskustelutuokiot pidettiin jokaiselle halukkaalle, sekä niille joilla tulokset antoivat siihen aihetta. Näin lyhyellä seurantajaksolla merkittäviä muutoksia henkilöstön hyvinvoinnissa ei havaittu, mutta suunta oli kuitenkin parempaan päin. Liikunnan näkökulmasta myönteinen asia oli se, että palautuminen oli lisääntynyt, jolloin uskallettiin ottaa puheeksi kuntotason kehittäminen. Lisäksi työntekijöiden kokemus mittausten hyödyllisyydestä oli yksimielinen: ”Opin itsestäni paljon.” ”En tiennyt millä osa-alueella olisi kehittävää, mutta nyt olen viisaampi.” ”Silmiä avaava kokemus oman terveyden kannalta.” ”Sain selityksen sille miksi olen usein kohtuuttoman uupunut.” ”Olisipa ihana saada tehdä taas puolen vuoden päästä uusi mittaus.”

Teksti: Oona Niittymäki ja Tino-Taneli Tanttu – LiikU, Henna Kuusisto – Projektivastaava – Parainen

Kuvat: Oona Niittymäki ja Henna Kuusisto

Voit lukea lisää Buusti360-testauspalveluista täältä.