Hyvinvointimittaukset

Lähtötason tunteminen on edellytys sopivan liikunnallisen tavoitteen asettamiselle ja edistämisen seuraamiselle. Tarjoamamme mittaukset onnistuvat omalla työpaikalla työpäivän aikana sekä toimipisteissämme. Ne sopivat kaikille, sillä ne eivät sisällä vaativia lihaskunto- tai suorituskykyharjoitteita, vaan suoritetaan mittauslaitteilla.

Osallistuja saa mittauksista yhteenvetoraportin. Työnantajaraportit yli 10 henkilön ryhmistä ovat saatavilla kaikista paitsi kehonkoostumusmittauksesta. Mittauksiin kuuluu asiantuntijan vetämä tulostentulkinta sekä ohjeet jatkotoimenpiteistä tulosten pohjalta.

Buusti360:n hyvinvointimittaukset

Kehon kuntoindeksi

Hikoilematta ja hengästymättä arkivaatetuksessa tehtävä mittaus antaa kattavan käsityksen fyysisen hyvinvoinnin tilasta sekä helppolukuiset yhteenvedot sekä henkilölle että johdolle. 
Kesto noin 20 min / hlö.

InBody (kehonkoostumus)

Uusin kehonkoostumuksen mittausteknologia mahdollistaa tarkan ja monipuolisen katsauksen kehoon henkilön taustasta riippumatta. Tulokset auttavat henkilökohtaisen hyvinvointisuunnitelman teossa.
Kesto noin 10 min / hlö.

Firstbeat Life™

Firstbeat Life selvittää, kuinka keho reagoi arjen erilaisissa tilanteissa. Ympärivuorokautinen sykevälimittaus kuvaa yksilöllisesti kuormittumista, stressiä, palautumista sekä liikunnan vaikutuksia.