Henkinen jaksaminen hengellisessä työssä

6.5.2024

Myös tuen tarjoajat ovat ihmisiä

Viime vuosina on uutisoitu säännöllisesti mielenterveyden haasteiden lisääntymisestä. Tilanne heijastuu myös haasteiden kanssa painivien tukemistyötä tekeviin, joihin kuuluvat myös seurakunnat. Lahden Seurakunnat on noin 300 työntekijän yhtymä, johon kuuluu viisi kaupungissa toimivaa seurakuntaa sekä sidostoimintaa. Useamman haastavan vuoden jälkeen työssä jaksamisen tukitoimet ovat alkaneet vaikuttaa, ja hyvinvointikyselyssä uupumuksen kokemus on saatu laskuun.

Lahden Seurakuntien henkilöstöpäällikkö Tiina Juurinen kuvaa tilannetta: "Etenkin hengellinen työ on luonteeltaan hyvin intiimiä, koska siihen liittyy voimakkaiden tunteiden ja kuoleman kohtaamista." Työ koetaan usein luottamuksellisen luonteensa vuoksi hyvin henkilökohtaisesti, ja monilla haasteena on vaihtelevien työaikojen lisäksi työn rajaaminen. "Osa kenttätyötä tekevistä kokee velvollisuudekseen olla jatkuvasti tavoitettavissa. Työssä jaksamisen toimista erityisesti psykoterapia tuntuu auttaneen henkisen kuormituksen käsittelyssä ja työn hallinnassa.", Juurinen täsmentää. 

Kohti muutosta -valmennus

Seurakunnalla on työntekijöitä monenlaisissa tehtävissä, joten myös työhyvinvointitoimia tarjotaan eri tarpeisiin. Yksi toimialarajat ylittävistä vaihtoehdoista keräsi joukon kiinnostuneita osallistujia; Kohti muutosta -valmennus. Buusti360:n ja Lahden liikuntaneuvonnan yhteistyössä toteuttaman valmennuksen tarkoituksena oli tarjota osallistujille työkaluja ja tukea oman elämäntilanteen, hyvinvoinnin ja arvomaailman tarkasteluun. Valmennus tähtää itsereflektion ja -tuntemuksen vahvistumiseen, mikä tukee kestävän ja tarkoituksenmukaisen muutoksen tekemistä.

"On tärkeää pysähtyä välillä tunteiden, ajatusten ja tapojen äärelle. Havainnoinnin kautta on mahdollista alkaa tunnistaa ja ymmärtää syvemmin kaivatun muutoksen esteenä olevia asioita. Moni osallistujista on yllättynyt siitä, kuinka suuri vaikutus on yksinkertaistenkin asioiden kirjaamisella paperille.", valmentaja ja liikuntaneuvoja Sohvi Brandt tarkentaa.

Muutoksen tiellä

Miksi uusi elämä alkaa tammikuussa ja joka maanantai? Peilaten arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan (Kangasniemi, A. & Kauravaara K. 2016.), jota Kohti muutosta -valmennuskin hyödyntää, syy saattaa olla irrallisuus. Pitkäjänteinen tavoitteenasettelu ja itsetuntemus ovat taitoja, joiden kehittymistä nykyään vahvasti vallitseva jatkuvan stimulaation kulttuuri ei välttämättä tue. Tavoitteenasettelu sotketaan usein toiveajatteluun, tai vaihtoehtoisesti kopioidaan toimintamalleja muilta arvioimatta niiden sopivuutta itselle. 

Kohti muutosta -valmennukseen osallistunut Eija koki sisällön puhuttelevana, ja ennen kaikkea se loi itseluottamusta muutoksen tekemiseen: "Valmennus on selkeyttänyt omia juurisyitäni muutoksen tekemiselle ja tarpeelle, mikä auttaa niiden toteuttamisessa. Tavoitteiden kirjaaminen tekee ne todellisemmaksi, ja auttaa myös selventämään ajatuksia."

Lisää Kohti muutosta -valmennuksesta sekä arvo- ja hyväksyntäpohjaisesta lähestymistavasta

https://www.phlu.fi/buusti360/buusti360-palvelut/ryhmavalmennusteemat/elintapamuutos-kayntiin/
https://www.liikuntajahyvinvointi.fi/arvo--ja-hyvaksyntapohjainen-lahestymistapa
https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/liike-ja-mieli/motivaation-ja-kayttaytymisen-muutoksen-tukeminen

Teksti: Reda Oulmane, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Betoninen kirkko portaiden yläpäässä. Puita molemmin puolin.
Ristinkirkko, Lahti. Kuva: Lahden Seurakunnat.
Henkilöitä pöydän ääressä keskustelemassa ja seuraamassa diaesitystä.