Pokali Outokummun Metalli Oy:n tyhy-projektin toteuttajana

3.8.2023

Outokummun Metalli Oy on metallialan ja metsänkorjuulaitteiden erikoisosaaja yli 40 vuoden kokemuksella. Pohjois-Karjalan Outokummussa sijaitsevat perheyrityksen arvoihin kuuluvat asiakaslähtöisyys, luotettavuus ja uusiutuminen. Tuotteiden korkeaa laatua ja tehokasta toimintaa ylläpidetään jatkuvan kehittämisen, yhteistyön ja henkilöstön kouluttamisen kautta. Harvesteripäiden valmistamiseen erikoistunut Outokummun Metalli-konserni työllistää yli 160 henkilöä, joista Outokummun tehtaalla työskentelee noin puolet.

Outokummun Metalli Oy:n ja Pokalin yhteistyö käynnistyi syksyllä 2022. Tyhy-projekti aloitettiin intensiivisella toteutuksella suunnaten työntekijöille, joilla oli tules-vaivoja. Syksyllä valikoidulle ryhmälle tehtiin kehon kuntoindeksi -mittaukset. Mittausten jälkeen projektia jatkettiin viikoittaisilla tieto+liikunta toteutuksilla. Jokaisen kerran sisältö koostui jostain elintapoihin liittyvästä aiheesta ja liikunnan lajikokeilusta. Tällaisia kertoja pidettiin syksyn aikana yhteensä kahdeksan kertaa. Joulukuussa kehon kuntoindeksi -mittaukset tehtiin uudestaan ja projektin lyhyestä kestosta huolimatta mittaustulosten keskiarvo parani.

Keväällä 2023 yhteistyö Outokummun Metalli Oy:n ja Pokalin kanssa jatkui hieman erilaisella toteutuksella. Pokali päivysti kerran kuussa puoli päivää Outokummun Metalli Oy:n tiloissa tarjoten työntekijöille henkilökohtaista tukea työhyvinvointiin ja ravintovalmennusta. Lisäksi työntekijöille on pidetty yhteistä liikuntaa, jossa on kokeiltu erilaisia liikuntalajeja ja muotoja.

Viimeisin kerta ennen tehtaan jäämistä kesälomalle, pidettiin työntekijöille kesäkisat, jossa lajeina oli erilaisia tarkkuutta ja reaktiokykyä vaativia lajeja. Outokummun Metalli Oy palkitsi kolme parasta kisaajaa ja muiden osallistujien kesken arvottiin osallistumispalkinnot. Outokummun Metalli Oy panostaa työntekijöiden hyvinvointiin sekä rahallisesti, että luoden itsestä huolehtimiseen kannustavaa ilmapiiriä työntekijöille. Esihenkilöt osallistuvat myös tyhy-toimintaan ja työpaikalla vallitsee mukava yhteishenki.

Outokummun Metalli Oy tiedostaa henkilöstön työssäjaksamisen ja hyvinvoinnin merkityksen sekä henkilön työtehokkuuden, että vapaa-ajan jaksamisen ja palautumisen kannalta. Outokummun Metalli Oy:n ja Pokalin tyhy-yhteistyö jatkuu syksyllä, jolloin yritykselle tehdään mm. SAT-kartoitus ja jatketaan henkilökohtaisia työhyvinvoinnin tukemisen palveluita.

Kirjoittanut: Katri Hirvonen, va aikuisliikunnan kehittäjä. Pohjois-Karjalan Liikunta ry

Kuvat: Jonna Kaverinen, sisällöntuottaja. Pohjois-Karjalan Liikunta ry