Työyhteisliikkumisen verkoston käynnistämisellä panostetaan Keski-Suomessa nyt maakunnalliseen Liikkumisagendaan 2030

6.3.2024

Viime vuoden puolella Keski-Suomessa lanseerattiin Maakunnallinen Keski-Suomi Liikkuu 2030 Liikkumisagenda. Visiona on, että Keskisuomalaiset ovat aktiivisia, hakevat liikunnasta elämyksiä, voivat hyvin ja aktiivinen liikkuminen innostaa keskisuomalaisia. Keinoja ja tavoitteita tuota visiota kohti lähdettiin hahmotelemaan usean eri vaikuttajaorganisaation toimesta ja toimenpiteitä kohdennetaan viiden tavoitteen kautta: 

  1. Rakennetaan elinympäristöt liikuntaan aktivoiviksi 
  2. Järjestetään lasten ja nuorten arkipäivät fyysisesti aktiivisiksi 
  3. Panostetaan työikäisten liikkumiseen 
  4. Edistetään ikääntyvien liikuntamahdollisuuksia 
  5. Yhteisöt liikkumisen innostajana ja mahdollistajana.

Aiheestä lisää KesLin sivuilla: Agenda | Keski-Suomen Liikunta (kesli.fi)

KesLi käynnistää maakunnallisen Työyhteisöliikunnan verkoston 

Keski-Suomen Liikunta ry:llä on nyt laitettu panoksia Työyhteisöliikunnan verkoston käynnistämisprojektiin. Keski-Suomi liikkuu 2030 liikkumisagendan toimenpiteenä KesLi haluaa verkostotyön kautta tukea työikäisen väestön liikkumisen edistämistä työpaikoilla. Työpaikat ja työelämä laajemminkin ovat merkittävä väylä vaikuttaa, kun Keski-Suomenkin väestöstä 70 % (15-64 v. Tilastokeskus 2024) on työelämässä aktiivisena.  

Maakuntajohtaja Pekka Hokkasenkin näkökulmasta Keskisuomalaisten työelämän elinvoimaisuuden tukeminen mm. liikkumisen avulla on tärkeää! 

(Katso videoviesti 1min 30 sek) 

KesLin aikuisliikunnan ohjaajan johdolla verkoston käynnistysprosessi pyritään tekemään asiakaslähtöisesti mukaillen palvelumuotoilun tuplatimantti mallia. Alkuun kerätään tietoa ja yhteistä ymmärrystä, tehdään yhdessä synteesi ja hahmotellaan tulevaisuuden tarpeita. Sitten päätetään se malli, jolla edetään ja kokeillaan sitä. Tavoitteena on tietenkin luoda verkoston toimintatapa, joka koetaan niin hyödylliseksi, että halutaan jatkossakin kohdata toisiamme. 

Työyhteisöliikkuminen valikoituu kärkiteemaksi luonnollisesti KesLin erityisalan ja-osaamisen kautta. Liikkuminen on tietenkin vain yksi osa työyhteisön ja työntekijän työhyvinvoinnin edistämisen palettia. Joka tapauksessa verkostossa tullaan käsittelemään työyhteisöjen liikuttamisen lisäksi myös muitakin elämäntapa-asioita ja työhyvinvoinnin osatekijöitä, koska ne kaikki liittyvät tiiviisti myös fyysiseen työkykyisyyteen. 

Jotta verkostotoiminasta saadaan myös konkreettista hyötyä osallistujaorganisaatioille, on siinä tuotettava osallistujien arkea ja työtä edistäviä asioita; ideoita ja toimintamalleja. Verkostotyön ydin on siinä, että saadaan toisilta omaa osaamista täydentävää kapasiteettia käyttöön. Olemalla vahvasti osallisena toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa prosessi pysyy kiinnostavana, tuottavana ja toisista voimaannutaan yhä uudelleen. 

Keski-Suomi Liikkeelle 2030 työyhteisöliikunnan verkoston ensimmäinen tapaaminen toteutetaan lähitapaamisena perjantaina 8.3.2024 klo 13.00-15.00

LISÄTIETOA: Työyhteisöliikunnanverkosto | Keski-Suomen Liikunta (kesli.fi) 

Jyrki Saarela 
jyrki.saarela(at)kesli.fi 
p. 045 650 3771 

Tilastolähde: Tilastokeskus 2024. Työvoiman määrä kasvoi kesäkuussa 2023 vuoden takaiseen verrattuna. Verkkosivut. Viitattu 13.2.2024. https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/vaeston-paaasiallinen-toiminta-kuukausittain/2023-10-05/index.html