Yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia henkilöstöliikunnalla Ikaalisten kaupungissa

20.2.2024

Ikaalisten kaupungissa päätettiin aloittaa suunnitelmallinen työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittäminen sivistystoimen henkilöstöstä. Kahden vuoden jälkeen toiminta laajennettiin koskemaan koko kaupungin henkilöstöä.

Tavoitteena on ollut tukea henkilöstön liikkumista niin, että he saavuttaisivat riittävän fyysisen kunnon ylläpitääkseen ja parantaakseen työkykyä. Tutkitustikin koettu hyvinvointi ja työhyvinvointi paranee erilaisilla liikuntaan aktivoivilla toimilla. Pyrkimyksenä on ollut aktivoida henkilöstön aktiivisuutta niin työssä kuin vapaa-aikana. Panostamalla työhyvinvointiin henkilöstö kokee työnantajan arvostavan jokaisen omaa panosta aktiivisen arjen kehittämiseksi. Itsemyötätunto kehittyy onnistumisten kautta ja yhteisöllisyys lisääntyy positiivisen ilmapiirin myötä. Tätä kautta henkilöstö on motivoitunut huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Näiden tavoitteiden lisäksi Ikaalisissa halutaan kehittää työhyvinvoinnin johtamista luomalla paikalliset toimivat ja pysyvät rakenteet - "työyhteisön liikkumisen pelisäännöt" - työhyvinvoinnin johtamiseen.

Miksi Ikaalisissa on päätetty satsata asiaan hallintojohtaja Jenni Alppi?

”Me näemme henkilöstön organisaation tärkeimpänä voimavarana, siksi haluamme huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista ja työssä viihtymisestä. Näistä syistä haluamme satsata tähän hankkeeseen ja liikkeen lisäämiseen. Ikaalisten kaupunki haluaa myös näkyä työntekijöistään huolehtivana työnantajana. Tavoitteena on parantaa työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä kannustaa ja innostaa liikkumiseen myös vapaa-ajalla.”

Ikaalisten kaupungin työntekijöiden fyysistä kuntoa on mitattu kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa.

Mitä toimenpiteitä Ikaalisissa on tehty hankekoordinaattori Eija Puranen?

”Toimintaa suunnittelee ja koordinoi osa-aikainen koordinaattori, jonka tehtäviin kuuluu koordinoida ja huolehtia työhyvinvointitoimien eteenpäin viemisestä sekä käytännön toimien toteutumisesta henkilöstön toiveiden perusteella.

Olemme myös toteuttaneet yhteistyössä Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n (HLU) kanssa henkilöstölle fyysisen kunnon mittaukset kaksi kertaa vuodessa. Tällä tavoin henkilöstö on voinut seurata oman terveyden ja kunnon kehitystä sekä olemme saaneet myös koontitietoa vaikuttavuudesta koko henkilöstön osalta.

Henkilöstöltä on myös kysytty toiveita erilaisista liikuntaryhmistä. Henkilöstö on mm. saanut käydä uimassa Ylöjärven uimahallissa (Ikaalisissa ei ole omaa uimahallia). Kylmän veden uintia oli mahdollisuus toteuttaa Hämeenkyrön Talviuimareiden uimapaikalla. Ohjattuun liikuntaan on ollut mahdollisuus mm. seuraavissa lajeissa: pilates, tanssillinen jumppa, rauhallisen tempon metsäretki, metsämielikävely, tiimikisailuja, kuntosaliharjoitteluun opastusta, juoksukoulu. IkaalinenSpassa on ollut mahdollista käydä pelaamassa sulkapalloa ja pickleballia. Yksittäisiä lajikokeiluja on tarjottu esimerkiksi efatbike-pyöräily, melonta, kiipeily, ratsastus, frisbeegolf, suppailu. Ajatuksena näissä ollut tarjota uusien lajien kokeiluja, jos joku löytäisi niistä itselleen uuden liikuntamuodon.

Työajalla liikkumisia kokeiltiin ohjatulla rauhoittavalla taukoliikunnalla (15–30 min) joitakin kertoja muutamassa päiväkodissa ja koululla. Tästä osallistujat pitivät kovasti. Työajalla liikkumista on toivottu paljon, mutta vielä emme ole löytäneet koko henkilöstölle sopivaa ja tasa-arvoista tapaa toteuttaa sitä. Esihenkilöt ovat puheissaan yrittäneet korostaa yhdessä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuutta liikkua työpäivän aikana.

Henkilöstölle hankittiin myös käyttöön HeiaHeia yhteisöllinen hyvinvointisovellus kolmen kuukauden koeajaksi.

Toimistotyötä tekeville hankittiin kokeiluun kahdet toimistopolkimet. Ne ovat olleet aktiivisessa käytössä kahdessa eri toimipisteessä.

Syksyn 2023 aikana selvitettiin työsuhdepyörämahdollisuutta sekä henkilöstön kiinnostuneisuutta siihen. Selvitystyön tuloksena henkilöstön työsuhdepyöräetuus tuli voimaan vuoden 2024 alusta alkaen.”

Mitä onnistumisia on saavutettu ja millainen vastaanotto toiminnalla on ollut?

”Loppuvuodesta 2023 henkilöstölle tehdyssä kyselyssä poikkeuksetta lähes kaikissa vastauksissa kiiteltiin hankkeen toimia monipuolisina ja sitä että asiaan on panostettu. Muutamia kommentteja tuli myös siitä, että ihmiset olivat löytäneet itsensä takaisin liikkumisen äärelle jonkun hankkeen toimien ansiosta. Koen, että silloin olemme saavuttaneet sen mitä hankkeella haetaan. Tsemppaus liikkeelle lähtöön voi vaatia hyvinkin pienen teon ja siitä syystä monipuolisuus hankkeen toimissa on tärkeää.” Kyselyyn vastanneista 75 % kokee, että hanke on tuonut lisäarvoa työnantajaa kohtaan. Se on myös merkityksellistä työnantajan näkökulmasta. Kyselyyn vastanneista 40 % kokee, että erilaiset toimet ovat monipuolistaneet omaa liikkumista. 56 % kertoo, että hankkeen toimet ovat innostaneet itseä liikkumaan aikaisempaa enemmän. Suosituimmat lajit ovat olleet kaikki ne, jotka liittyvät veteen: uinti, vesijumppa, kylmän veden uinti, melonta.”

Lajikokeiluissa on paljon vaihtoehtoja.

Miksi liikunta on tärkeä asia työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Saine?

”Liikunta vahvistaa sekä fyysisiä että psyykkisiä voimavaroja lisäten työntekijän työ- ja toimintakykyä. Liikunta vähentää tutkitusti myös stressin oireita ja vähentää työntekijöiden sairastumista. Jokaisen työntekijän on äärettömän tärkeää huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan, ja tätä myös työnantajana haluamme tukea. Erityisesti varhaiskasvatuksen työntekijöillä näen työhyvinvointia tukevana mahdollisuutena sen, että he voivat liikkua työpäivän aikana yhdessä lasten kanssa.”

Oma liikuntavinkkisi työhyvinvoinnin tueksi hankekoordinaattori Eija Puranen?

”Kaunis, vaihteleva luontomme eri vuodenaikoineen tarjoaa paljon mahdollisuuksia maksuttomaan liikkumiseen. Myös työmatkat ja mahdolliset työpäivän aikaiset siirtymät kannattaa tehdä kävellen tai pyöräillen. Meillä on mm. lainapyöriä työpäivän aikaisia siirtymiä varten. Lyhytkin kävely kesken päivän esim. lounaalle virkistää kehon ja mielen. Ja ehkä liikuntavinkiksi voisi vielä mainita sen, että nappaa itsesi kiinni selitysten keskeltä ”miksi just nyt ei ole hyvä hetki lähteä liikkeelle” ja lopeta selittely ja tartu ensin pieniin tekoihin.”

Kirjoittaja ja haastattelija: Sampsa Kivistö, Aikuis- ja terveysliikunnan asiantuntija, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Haastateltavat: hallintojohtaja Jenni Alppi, hankekoordinaattori Eija Puranen ja varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Saine