Meidän metsä – Luonnossa kaikki on paremmin

27.2.2023

Maailmalla Suomi tunnetaan metsäisyydestään. Suomea arvostetaan puhtaasta luonnosta ja sen hiljaisuudesta. Kautta aikojen suomalaisilla on ollut vahva suhde luontoon. Metsä on ollut yksi elämän kulmakiviä, josta on myös tullut elantoa. Metsää on pidetty mystisenä parantolana, mutta elämäntapaa mullistaneet yhteiskunnalliset muutokset ovat kuitenkin etäännyttäneet meitä luonnosta.

Luontoon ja ulkoiluun liittyvät toimet tukevat monipuolisesti hyvinvointia

Suomessa on eniten metsiä Euroopassa peittäen 75 % maamme pinta-alasta. On tekosyy olla lähtemättä luontoon siitä syystä, että luontokohde olisi kaukana. Helsingin keskustastakin pääsee metsään ilman sen suurempia ponnisteluita. Luontoliikunnan terveys- ja hyvinvointivaikutukset eivät tarvitse kansallispuistoa toteutuakseen. Lähiluontoalue, kuten kaupungin puisto, sopii tarkoitukseensa mainiosti.

Terveysvaikutusten näkökulmasta jo kymmenen minuutin pyrähdys luonnossa vaikuttaa verenpaineeseen laskien sitä. Jos malttaa viipyä hetkenkin pidempään, 15-20 minuutissa mieliala kohenee ja elinvoimaisuus lisääntyy. Metsässä liikkuminen alentaa stressihormonien tuotantoa ja laskee veren sokeritasoa. Luonnossa immuunijärjestelmämme voimistuu ja onnellisuuden kokemukset vahvistuvat.

Viimeiset vuodet ovat räjäyttäneet suomalaisten kiinnostuksen ja arvostuksen luonnossa liikkumista kohtaan. Kun kokoontumisia rajoitettiin ja sisällä ei saanut olla, keksimme luovat tavan liikkua ja löysimme luonnon uudelleen. Luonnossa liikkuminen ei ole uusi, mutta ehkä unohtunut tapa.

Luontoliikunta on matalan kynnyksen liikkumista

Luonto tarjoaa puitteet monipuoliselle tekemiselle ympäri vuoden. Luontosuhde on aina yksilöllinen ja jokainen saa nauttia luonnosta mieleisellään tavalla. Jokamiehenoikeudet mahdollistavat paljon, mutta tuovat mukanaan myös vastuullisuutta ja luonnon kunnioittamista. Luontokohteet ovat yhdenvertaisia ja kaikkien käytettävissä olevia.

Liikuntamuotona luontoliikunta poikkeaa siinä, että harrastuksen aloittamiseksi mitään ei tarvitse osata tai tietää etukäteen. Luonnossa liikkumisen ei tarvitse rajoittua vapaapäiviin tai loma-aikoihin, sillä aikaa luontoliikuntaan ei välttämättä tarvitse varata tuntitolkulla. Lajin suosio ja kiehtovuus lienee siinä, ettei väärää tapaa luonnossa liikkumiseen ole.

Luontoliikunnalla kohti parempaa työssä jaksamista

Samalla tavalla kuin vaikkapa hyvät yöunet tehdään päivän aikana, työkykyyn ja työssä jaksamiseen pystyy vaikuttamaan itse monella eri tapaa. Arjessa on merkittävää kiinnittää huomiota niihin seikkoihin, joilla pystyy parantamaan työkykyä. Käytännössä se tarkoittaa pieniä valintoja, jotka kohentavat jaksamista ja edistävät terveyttä. Luonnossa liikkuminen on edullinen vaihtoehto, joka tuottaa hyvää jo lyhyellä aikajänteellä. Tavoitteeksi voisi asettaa 10 minuuttia muutaman kerran viikossa. Myöhemmin kestoa voi lisätä ja määrää kasvattaa. Pian tunti luonnossa ei tunnukaan niin pitkältä ajalta.

Työnantajalla on monia mahdollisuuksia tukea työntekijöidensä työkykyä. Miltä kuulostaisi kävelypalaveri metsässä tai seuraava TYKY-päivä luontoympäristössä? On työnantajan päätettävissä, halutaanko vaikkapa työsuhdepyöräetua käyttää. Uusien tapojen opettelu vie aikaa ja vaatii sitoutumista kaikilta. Palkintona nähdystä vaivasta odottaa kohentunut kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Mitä työpäivän aikana tehty käynti luonnossa voisi tehdä työssäjaksamiselleni? Millä tavoilla voisin lisätä luonnossa liikkumista omaan arkeeni? Mitä luonto merkitsee minulle?

Kirjoittaja on Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelija, joka pakenee metsään, kun opinnot takkuavat ja asioihin on hyvä saada uudenlaista näkökulmaa.